Egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz, egyszerű, strukturált szőveget (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehoz, német magántanár 9. ker ismert struktúrák _segítscgé vei tényszerű információt közvetítő, kb. 50 szavas szöveget létrehoz, kb. 50-70 szavas jellemzést. Beszámolót ír.

Figyelmükbe ajánljuk az általános iskolai német nyelvoktatás kerettantervére épülő, tanévekre lebontott tananyagbeosztásokat, amelyekkel iskolájuk helyi tantervének elkészítéséhez szeretnénk magyar anyanyelv tanítás kispest segítséget nyújtani. A tananyagbeosztások a következő oldalakon olvashatók és kiadónk Pass auf! című nyelvkönyv sorozatán alapulnak. A sorozat kötetei megfelelnek a kerettantervi követelményeknek.

Évfolyamokra lebontott tananyagbeosztás a helyi tanterv elkészítéséhez

Kocsány Piroska-Liksay Mária: Pass auf! c. tankönyvsorozata alapján 4. évfolyam (Pass auf! 1/1-6. lecke) - Kötelező éves óraszám: 111 óra

1. TÉMAKÖR: Ismerkedés (1. Lektion)

Szókincs: Nevek, család, állatok, földrajzi nevek (Familie, ungarisch privatlehrer 10. bezirk ich, du, Mutter, wie bitte?)

Nyelvtani fogalomkörök: Személyes névmások egyes számban, heißen.

A három nem. Igenlés, egyszerű tagadás.

Beszédszándékok: Megszólítások, bemutatkozás, köszönés.

Készségfejlesztés: Hallásértés: orosz magántanár 20. ker A magyar és német hangok kiejtése.

Német nevek felismerése magnóról kép alapján.

Olvasás: rövid bemutatkozó párbeszéd olvasása.

pic

írás: a tanult nevek írása

2. TÉMAKÖR: Az otthon: a szűkebb környezet: a lakás, a lakókörnyezet (2. Lektion) Szókincs: Az ábécé, számok 1-12-ig, nemzetközi szavak, városnevek

Nyelvtani üzleti orosz tanfolyam ferencváros fogalomkörök: Kérdő névmások "wer, was, wo, woher"

szem. névmások 1. sz. 3. sz: "er, sie, es'': a létige ragozása egyes számban, "im / in der"

Beszéd szándékok: Kérdezés, csodálkozás, figyelmeztetés, telefonálás

Készségfejlesztés: Hallásértés: Rövid szövegből megadott német szavak kihallása

("Der Garten von Tantc Paula")

Olvasás: rövid párbeszéd német nyelvjárások olvasása (Was ist im Garten? Wer ist im Haus?)

írás: megadott szavakba, levélszövegbe betűk íratása

3. TÉMAKÖR: Tárgyi környezetünk, családunk (3. Lektion)

Szókincs: Környezetünk tárgyai, gyümölcsnevek (Filzstift, Lineal, Apfel, Teekanne)

Nyelvtani fogalomkörök: A főnevek három neme, összetett főnevek: a létige ragozása

többes szám 3. személyben,  igével kezdődő kérdés, igenlő és tagadó válasz,

Beszédszándékok: Keresés, információkérés és -adás, csodálkozás,

Készségfejlesztés: Hallásértés: A szelektív értés fejlesztése

írás: keresztrejtvény, cégtábla írása

4. TÉMAKÖR: Szabadidő, szórakozás 1. rész (4. Lektion)

Szókincs: Elemi cselekvések, tárgyi környezet (spielen, singen, lumen, Schule, Stadion)

Nyelvtani fogalomkörök: Igeragozás egyes számban és online német tanítás többes szám 3. személyben, egyenes és fordított szórend, a határozatlan névelő alanyesetben. Beszédszándékok: Érdeklődés, telefonbeszélgetés, meglepődés, a látottak leírása Készségfejlesztés: Hallásértés: A szöveg meghallgatása után kérdésekre kell válaszolni

Olvasás: Rövid monologikus szöveg lényegének megértése, írás: táblázatkiegészítés, útlevélkészítés

5. TÉMAKÖR: Az iskolai környezet tárgyai, tantárgyak, cselekvések (5. Lektion) Szókincs: Tantárgyak, cselekvések, iskolai és otthoni tárgyak (schreiben, rechnen, Mathe)

 

Bezeichnung für die Berufsausbildung in den beiden online német tanítás Lernorten Ausbildungsbetrieb und Berufsschule.

Elternabend, der

Veranstaltung, bei der Lehrer und Eltem über schulische Angelegenheiten (Leistungen der Schüler, schulische Veranstaltungen, pädagogische Anliegen usw.) sprechen.

Förderklasse, die

Für schulpflichtige Kinder ab sechs Jahren, die noch Schwierigkeiten haben, dem normalen Unterricht zu folgen. In vielen Schulen gibt es spezielle Förderklassen für ausländische Kinder.

Freiarbeit, die

Freiarbeit ist eine Kombination von normalem Unterricht in der Klasse und online ungarisch privatunterricht so genannter Wochenplanarbeit. Dabei können sich die Schüler nach eigenem Interesse mit verschiedenen Themen und Problemen auseinandersetzen.

Frühstückspause, die

Da es in deutschen Schulen in der Regel keine Möglichkeit gibt zu Mittag zu essen, kommt der Frühstückspause große Bedeutung zu. Aus pädagogischen Grunden wird das Frühstücksbrot häufig gemeinsam eingenommen, um die Schüler zu gesundheitsbewusstem Verhalten zu erziehen.

Ganztagsschule, die

Eine Schule, in der Schüler den Vormittag und Nachmittag gemeinsam verbringen (bis etwa 16 Uhr). Unterricht, Erziehung und Schulleben wird hier vielfältig gestaltet. Diese Schulen waren bisher die Ausnahme, ihre Zahl nimmt aber zu, da sie pädagogische und organisatorische Vorteile bieten und von der Bundesregierung finanziell unterstützt werden.

Gesamtschule

Eine Schule, in der die Schüler nicht wie sonst in die Hauptschule, Realschule und Gymnasium aufgeteilt werden. Diese drei Schulformen sind hier räumlich, organisatorisch und pädagogisch zusammengefasst.

Grundschule, die

Eine Schule für alle Kinder ab sechs Jahren. Die Grundschule umfasst die Jahrgänge 1 bis 4 (in Berlin und Brandenburg 1 bis 6). Nach der Grundschule gehen die Schüler auf die Hauptschule, Realschule oder auf das Gymnasium.

Gymnasium, das

BACK