A tolmácsolást oktató tanár perspektívája

A tolmácsképzésben meghatározó szerepe van annak, hogyan bírálja és értékeli a tolmácstanár a hallgatók teljesítményét. Az értékelés alapvető problémája, hogy az oktatás során nagyon nehéz biztosítani az életszerű helyzeteket, és sokszor előfordulhat, hogy a hallgatók más jellegű hibákat követnek el az órán, mint amilyeneket a valós tolmácsolási helyzetben követnének el. Az értékeléskor a tanárnak minden hibát észre kell vennie, azokat azonban súlyoznia kell, meg kell adnia a hiba elkerülése érdekében folytatandó stratégiát, és mindig ki kell térnie arra is, mit jelentene az adott hiba a valós élethelyzetben a releváns felhasználó számára. német konferenciatolmács ár ft

W. Kutz a konszekutív tolmácsolás órai értékelésére dolgozott ki szempontrendszert. A szempontokat három alapvető csoportba osztja, melyek a következők:

(1)      A tolmács keltette összbenyomás, fellépés, prezentáció,
(2)       A tartalom, a közlés tartalmi visszaadása,
(3)       A tolmácsolt szöveg nyelvi megvalósítása. (Kutz 1997) magyar német tolmácsolás budapest

Az egyes szempontcsoportok különböző súllyal esnek latba a különböző tolmácsolási eseményeken, míg a protokolláris tolmácsolás alkalmával a prezentáció szerepe meghatározó, az üzleti tárgyaláson a tartalom hű visszaadása a legfőbb értékelési szempont.

A tolmácsolásoktatónak mindig holisztikusán kell végeznie az értékelést, egyszerre kell érvényesítenie a különböző perspektívákat, ezeket azonban nem keverheti, mindig fel kell hívnia a figyelmet, mi, milyen szempontból milyen súlyú hibának számít, és ki kell térnie arra is, mit jelentene az adott hiba valamely valós élethelyzetben. magyar német tolmács 19. ker ár ft

A kísérő tolmácsolás

Kísérő tolmácsolásról beszélünk minden olyan esetben, amikor a tolmács általános nyelvi szolgáltatásokat végez a megbízó számára idegen nyelvi környezetben. Ez nemcsak szűk értelemben vett tolmácsolási feladatot jelent, hiszen sok esetben a kísérő tolmács maga az adó, ő az, aki a vevőt tájékoztatja, ő szolgál neki különböző felvilágosítással, ismerettel. Előfordulhat, hogy idegenvezetői feladatokat lát el, hogy vásárlásnál segít, vagy éppen az étteremben fordítja le az étlapot, és ajánl valamilyen specialitást a vendégnek. tipps für dolmetscher Általában minden programjára elkíséri ügyfelét, segít neki eligazodni a számára idegen kulturális és nyelvi környezetben. A németben a kísérő tolmácsot Betreuungsdolmetscher-nek nevezik, ez a megjelölés sokkal plasztikusabban kifejezi tevékenységét, hiszen a betreuen jelentése ellát, gondoz, patronál. A kísérő tolmács fontos közvetítői szerepet játszik, az adó azonban esetében nem mindig konkrét személy vagy személyek csoportja, hanem egy egész kultúrkör, egy egész nyelvi környezet. A kísérő tolmács az adott nyelv, az adott ország követe, akin keresztül a vevő bizonyos benyomást szerez, bizonyos képet alakít kia maga számára az adott népről, országról, kultúráról. Természetesen a kísérő tolmács ellát klasszikus tolmácsfeladatokat is, sokszor az idegenvezető szövegét fordítja a vendég nyelvére, segí­thet neki hatósági ügyintézésnél, illetve bármilyen olyan helyzetben, amikor a vendég nélküle nem boldogul valamilyen kommunikációs helyzetben. A kísérő tolmácsnak tehát nagyon jó nyelvis­merettel kell rendelkeznie, és nagyon fontos, hogy kiválóan ismerje az adott ország népét, kultúráját, megfelelő helyismerettel rendelkezzen, tudja, milyen ügyben kihez, melyik hatósághoz, hivatalhoz kell fordulni, hol vannak a fontosabb középületek, múzeumok, milyenek az adott viselkedési szokások stb. informatik dolmetscher ungarisch budapest Kísérő tolmácsként sokszor dolgoznak idegenvezetők, nyelvszakos egyetemisták, sok esetben azonban nyelvvizsgával rendelkező vállalati ügyintézőket, előadókat bíznak meg kísérő tolmácsolási feladatok ellátásával.

A "közösségi tolmácsolás"

Bírósági tolmácsolás

A gazdasági kapcsolatok bővülésével, a migráció növekedésével és a turizmus fejlődésével egyre többször kénytelenek a bíróságok tolmácsot alkalmazni, mert az alperes és a felperes, vagy a vádlott és az ügyész, illetve a bíró nem beszélnek azonos nyelvet. Érthető módon a legtöbb bírósági tolmácsra a fejlett ipari országokban van szükség, hiszen ott él a legtöbb bevándorló, és nagy a turisták száma is. Ausztriai magyar tolmácsok mesélik, hogy a rendszerváltás előtti években, amikor nagy volt az Ausztriába irányuló magyar bevásárló-turizmus, naponta több tárgyaláson voltak kénytelenek tolmácsolni áruházi lopás ügyében, hiszen Ausztriában már a legkisebb értékű áru "elemelése" is bűncselekménynek számít. Vagy gondoljunk a pár évvel ezelőtt szintén Ausztriában történt magyar buszbalesetre, amikor szintén sok tolmácsra volt szükség a rendőrségi vizsgálatok során.német tolmácsolás kőbánya

A bűnesetek és közlekedési balesetek mellett a magánjogban, birtok- és ajándékozási ügyekben, családi ügyekben, pl. válás is egyre több tolmácsra van szüksége a bíróságoknak. A törvényszéki tolmácsnak komoly felkészültséggel kell rendelkeznie, hiszen nemcsak a jogi nyelvet és az adott jogrendszert kell kiválóan ismernie, hanem a felek, ill. az alperes és a felperes nyelvét, stílusát, műveltségi szintjének megfelelő nyelvezetet is vissza kell tudni adnia a bíróság számára, és mindezt pártatlanul, sem a vádlottat, sem a bíróságot nem befolyásolva.